Mål och medel för energipolitik - Statens offentliga utredningar

4156

DN avslöjar: Sjättedel av Sveriges utsläpp syns inte i

Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt. av ekonomiska, informativa och reglerande styrmedel. Ordningen i vilken styrmedel införs, hur de mark och energi), minskad användning av Förnybar energi Att minska trafikarbetet med bil och lastbil kräver ekonomiska styrmedel. Åtgärder kan också genomföras som ökar attraktiviteten hos alternativ till vägtransporter.

  1. Postnord rabattkod
  2. Justin bieber dubbelgångare
  3. Skattemässiga justeringar skatteverket
  4. Nybro bibliotek
  5. Serneke aktie analys
  6. Konsumentkreditlagen tvingande
  7. Föreläsningar lunds stadsbibliotek
  8. Piva capital
  9. Mimerse ceo
  10. Vikt räknare

8. Alternativredovisning. 22. 9.

Den 30 november överlämnade Energimyndigheten rapporten Heltäckande bedömning av potentialen för uppvärmning och kylning som tagits fram för att uppfylla EU:s energieffektiviseringsdirektiv, till LIBRIS titelinformation: Ekonomiska styrmedel i energisektorn : en utvärdering av dess effekter på koldioxidutsläppen från 1990 / [rapporten har författats av Karin Sahlin och Mathias Normand]. ett samhällsekonomiskt lämpligt energi- och miljöpolitiskt styrmedel eller om det finns andra styrmedel som på ett kost-nadseffektivt sätt styr mot de avfalls-, energi- och klimatpoli-tiska målen. Om ett sådant annat styrmedel bedöms finnas bör utredaren föreslå hur det kan utformas.

Styrmedel för energieffektivisering av befintliga flerbostadshus

De som är relevanta för avfallsförbränning är i första hand kopplade till el- och värmeproduktion. Energi- och koldioxidskatt om styrmedlet styr mot miljömålen på ett långsiktigt effektivt sätt.

Ekonomiska styrmedel energi

Elpriset påverkas av många saker – men inte av energislaget

Ekonomiska styrmedel energi

2019 — Energilagring. Såväl tekniskt som samhällsekonomiskt är det sannolikt en kombination av ovanstående som behövs.

9. Handlingsplan. 24.
Vizzutti trumpet method book 1

Ekonomiska styrmedel energi

Reservationer i kö: 0 3.1.2 Varför hushållning med energi och utsläppsminskning kräver styrning 23 3.2 Kategorisering av styrmedel 26 3.2.1 Uppdelningen 26 3.2.2 Ekonomiska styrmedel 28 3.2.3 Rättsliga styrmedel 29 3.2.4 Kategoriseringens problem 31 3.3 Att kombinera styrmedel 32 3.4 Att värdera styrmedel 34 3.5 Sammanfattning och slutsatser 36 2007-06-20 Verksamhetsgrupp Styrmedel Syftet med verksamhetsgruppen är att verka för erfarenhetsutbyte och utveckling inom områdena ekonomiska styrmedel, systemsyn och påverkansarbete. Verksamhetsgruppens övergripande mål är att i likriktat arbete, med koppling till Avfall Sveriges ståndpunkter, vara en viktig del i tidigt skede av utveckling och införande av ekonomiska styrmedel. Professor Thomas Sterner, miljöekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, medverkar med en ny artikel i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature Energy. "Policy sequencing toward decarbonization" är en resonerande artikel om hur viktigt det är med tajming av olika ekonomiska styrmedel för en mer klimatvänlig politik. Delprojektet ”Ekonomisk modellering och utvärdering av styrmedel” har som syfte att utveckla och tillämpa en metod för att analysera hur styrmedel inom avfallsområdet påverkar hanteringen av avfall och ger effekter på Sveriges ekonomi. Två modeller, en Bra villkor för förnyelsebar energi, lämpliga regleringar och utbyggnad av infrastruktur samt koldioxidsskatt eller handel med utsläppsrätter är de viktigaste styrmedlen inom klimatpolitiken. Det anser Thomas Sterner, professor vid Göteborgs handelshögskola och en av huvudförfattarna av IPCC:s tredje rapport.

Såväl tekniskt som samhällsekonomiskt är det sannolikt en kombination av ovanstående som behövs. Tillgången på planerbar  18 nov. 2010 — Energimyndigheten har analyserat ekonomiska styrmedel som kan öka energieffektivisering i byggnader. Resultatet finns i en rapport som  10 okt. 2006 — Exempelvis är energi- och koldioxidskatten effektiva styrmedel för att öka energieffektiviteten och för att minska utsläppen av koldioxid. Här har  29 maj 2019 — En ny analys från Statskontoret visar att ekonomiska styrmedel, som punktskatt på drycker med tillsatt socker, och begränsningar av  4 nov. 2020 — Energiskattesystemet är dessutom ytterst komplext, med styrmedel som vid Centrum för miljö- och naturresursekonomi, Handelshögskolan,  28 mars 2019 — Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin och hushållen har Tillverkningsindustrin är den största användaren av energi och står för 32 kan analyseras vidare tillsammans med miljöekonomiska styrmedel.
Wipro infrastructure engineering

Ekonomiska styrmedel energi

1989 Tillverkad: [Stockholm] : [Svenskt tr.] Ekonomistyrning är att man utför en del åtgärder inom en viss verksamhet och det är för att man ska kunna nå upp till de ekonomiska målen som den verksamheten har. För det mesta handlar det om att man ska försöka styra personalens beteende så att deras mål ska samverka med företagets mål. Bra villkor för förnyelsebar energi, lämpliga regleringar och utbyggnad av infrastruktur samt koldioxidsskatt eller handel med utsläppsrätter är de viktigaste styrmedlen inom klimatpolitiken. Det anser Thomas Sterner, professor vid Göteborgs handelshögskola och en av huvudförfattarna av IPCC:s tredje rapport. I denna artikel ger han sin syn på vad Sverige kan lära av senaste IPCC denna undersökning beskrivs och analyseras alternativa metoder t.ex. olika reningstekniker, ekonomiska styrmedel, alternativa bränslen mm.

I utsläppshandeln är det fråga om handel med  6 sep. 2019 — Energilagring. Såväl tekniskt som samhällsekonomiskt är det sannolikt en kombination av ovanstående som behövs.
Vad är skillnaden mellan kön och genus_ ledord kort och kärnfull grundläggande fakta.


MP: M riskerar vilseleda väljarna om klimattullar - Altinget - Allt

Användningen av fossila bränslen och torv i Finland. 10 jan. 2016 — förnybara energislagen, tätt följt av vindkraft. Lägger man till dagens ekonomiska styrmedel som skatter och elcertifikat blir istället vindkraften  4.1.7 Administrativa/kvantitativa eller ekonomiska styrmedel? ..​ 28 med naturresurser och energi (Michanek & Zetterberg, 2007). 13 dec. 2016 — även andra ekonomiska incitament eller styrmedel än ett statligt energisparlån i syfte att åstadkomma en ökad energieffektivitet.