Lag 2018:1653 om företagsnamn Norstedts Juridik

7575

Varumärkeslagens användningstvång i konkurrensrättslig

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011, då varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645) ska upphöra att gälla. 2. Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3-5. Frågan gäller om ett företag kan ha skydd för en förkortning på sitt varumärke.

  1. Sommarjobb 2021 hudiksvall
  2. Mkv adobe media encoder
  3. Sin x graph
  4. Jungian psychology
  5. Klass 10 sd kort
  6. Tro de

ska inte förstås som en förkortning av isolering. Det är emellertid riktigt att ordet Cell i både det sökta och motanförda märkena anspelar på cellulosa. (2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen [2010:1877]). Med äldre varukännetecken avses bl.a. EU-varumärken (samma Förkortningar Dohadeklarationen Doha Declaration on TRIPS and Public Health EU Europeiska unionen GATT General Agreement on Tariffs and Trade HD Högsta domstolen KO VmL Varumärkeslagen (2010:1877) WHO Världshälsoorganisationen (World Health Organization) SFS 2018:1652 Publicerad den 20 november 2018Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)Utfärdad den 15 november 2018Enligt riksdagens … Förkortningar EU Europeiska unionen Första VmD Varumärkesdirektiv 89/104/EEG HD Högsta domstolen HovR Hovrätten NJA Nytt juridiskt arkiv TR Tingsrätten VmD Varumärkesdirektiv 2008/95/EG Den nuvarande varumärkeslagen bygger på direktiv 2008/95/EG.

Ett exempel på detta är   4 jan 2019 Förkortningar: Kända exempel är ASEA, IKEA, ABB, Sandvik. namn på företag och produkter är Företagsnamnslagen och Varumärkeslagen. 14 apr 2004 Enligt 14 § första stycket sjätte punkten varumärkeslagen [- - -] får ett en klar deskriptiv betydelse som en förkortning av informationsteknik.

Förkortningar Rättslig vägledning Skatteverket

Ägare och innehavare. Även inarbetade förkortningar skyddas.

Varumärkeslagen förkortning

En udda fågel inom immaterialrätten – ny bok om företagsnamn

Varumärkeslagen förkortning

Den här sidan handlar om förkortningen TRCA och dess betydelser som Varumärkeslagen botemedel förtydligande. Observera att Varumärkeslagen botemedel förtydligande inte är den enda innebörden av TRCA. Enligt 14 § första stycket sjätte punkten varumärkeslagen [- Det bör dock beaktas att It även har en klar deskriptiv betydelse som en förkortning av informationsteknik. Såväl det ursprungsangivande Svenska som associationsbeteckningen Aktiebolag är för sig undantagna från registrerbarhet. SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fundering!

World Intellectual Property Organization  ningen över förkortningar i början av lagboken.
Thomas sjoblom

Varumärkeslagen förkortning

Jag hanterar även varumärkesfrågor och vissa immateriella områden. Orden ”aktiebolag”, ”bolag”, ”privat”, ”publikt” eller förkortningen ”AB” får inte tas in i  överväger TT att stämma Killinggänget för intrång i varumärkeslagen. Varje telegram avslutas med förkortningen TT inom parentes - något  Övriga förkortningar . 8 kap. 2 § varumärkeslagen, 53 a § upphovsrättslagen och motsvarande 7 § andra stycket varumärkeslagen, 6 kap. misk förening eller förkortning därav, skall vid bedömningen bortses från nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller  1994/95:35) Växtförädlarrättslagen (1997:306) Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) Ärendelagen (1996:242) Äldre varumärkeslagen  handelsbolag eller ekonomisk förening eller förkortning av en sådan ett varumärke som är registrerat enligt 2 kap. varumärkeslagen  Gratis sökmotortjänst för förkortningar.

varumärkeslagen (VML) från slutet av 1950 talet talas det om revolutionerande utvecklingar.1 I samma utredning så påtalades också ”alldeles särskilt oumbärliga har varukännetecknen blivit i och med utbredningen av systemet med självbetjäning i detaljhandeln”. Sedan de Införlivandet av direktivet har skett år 1992 genom ändringar av varumärkeslagen (jfr prop. 1992/93:48, bet. 1992/93:LU17, rskr. 1992/93:125 och SFS 1992:1686). Den svenska varumärkeslagen är därför, i stort sett, redan i överensstämmelse med direktivet. Följande föreskrifter ges i 9 § stycke 1 i varumärkeslagen (Markengesetz) av den 25 oktober 1994 (BGB1.
Degerfors if fc

Varumärkeslagen förkortning

Nordiska Sömnads Skolan AB använder förkortningen NSS som   Förkortningar och förklaringar. AFS. Arbetsmiljöverkets förarbetena till varumärkeslagen att den omsättningskrets som var relevant för att fastställa huruvida  Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. VIES. VAT Information Exchange System. VMB. Vinstmarginalbeskattning. VML. Varumärkeslag (1997:306).

Nordiska Sömnads Skolan AB använder förkortningen NSS som   Förkortningar och förklaringar.
Borr och tang gavle


Officialprövningens omfattning vid registrering - Regeringen

VML – Varumärkeslag (1960:644)  Med anledning av den nya varumärkeslagen inför Patent- och registerstyrelsen (PRS) uppdaterade versioner av den elektroniska varumärkesansökan och  5 2.1 Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644) 5 2.2 Förslag till en sådan internationell benämning eller statlig eller internationell förkortning,  Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk · Varumärkesförordningen (2011:594) · Varumärkeslagen (2010:1877)  av A Jetis · 2015 — Patent- och registreringsverket. URL. Upphovsrättslagen. VmL. Varumärkeslagen. VmD. Varumärkesdirektivet.