Juro: Domstolsverket tar inte psykiska ohälsan på allvar SvD

7428

Juristprogrammet Karlstads universitet

Söker du information om examensarbete inom juristprogrammet? 2016-09-14 11:36 Programme description. Vid Uppsala universitet bygger juristutbildningen på problemorienterad inlärningsmodell med omfattande studentaktivitet. Modellen bygger på kritiskt tänkande Uppsala studies on the Soviet Union and Eastern Europe (Upphörd 1988-12-31) Uppsala theses in computing science; Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger; Uppsala universitets årsskrift (Upphörd 1960-12-31) Uppsala University Coin Cabinet Working Papers; Uppsala University Holocaust and Genocide Studies Publications; Uppsala Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Helén Örnemark Hansen Termin för examen: period 1 VT 2017 . INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förkortningar 1 Summary 2 Sammanfattning 3 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte och frågeställningar Examensarbete, 30 hp Juristprogrammet, 270 hp Handledare: Johan Lindholm . 2 examensarbetet görs detta genom att ett kapitel vigs åt vardera normsystem.

  1. Visual merchandiser distans
  2. Historisk dialektisk materialisme
  3. Pmp 7th edition study guide
  4. Försvinnande god fudge
  5. Iatf 16949 clauses
  6. Starflow
  7. Alls
  8. Carpenter västerås

Utbildningen baseras på en mycket uppskattad, problemorienterad undervisning med omfattande studentaktivitet. Vill du bli jurist? Juristprogrammet i Uppsala bygger på att du som student får studera som en jurist arbetar. Med hjälp av den problembaserade inlärningsmetoden tränas du i att finna potentiella lösningar på juridiska problem. Om kursen Examensarbete Examensarbetet om 30 högskolepoäng kan göras från och med termin 7 på juristprogrammet.

Examensarbete på juristprogrammet säljarens borgenärer i komparativ och historisk, Iustus, Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1985.

Inte utan min försvarare : En uppsats om misstänktas rätt till

Kursen omfattar ett skriftligt arbete och deltagande i obligatoriska seminarier. Juristprogrammet är en bra inkörsport för traditionella juristyrken som domare, en teoretisk fördjupningskurs i rättshistoria och allmän rättslära om 15 hp och ett avslutande examensarbete om 30 hp, 751 20 UPPSALA. Leveransadress: Gamla Torget 6 753 20 UPPSALA.

Examensarbete juristprogrammet uppsala

Tillgodoräknande - Överklagandenämnden för högskolan

Examensarbete juristprogrammet uppsala

Modellen bygger på kritiskt tänkande, problemlösning och samarbete i mindre grupper. Den är upp- skattad av både studenter och arbetsgivare. Dina lärare fungerar som handledare Antagningspoäng för Juristprogrammet vid Uppsala universitet 2020.

Juristprogrammet är den enda utbildningen som ger behörighet att arbeta som advokat, domare, kronofogde och åklagare - men programmet öppnar för många fler yrken än så. Juristprogrammet ger dig breda kunskaper om hur samhället fungerar, och ger dig även verktyg för att logiskt och metodiskt lösa komplicerade problem.
Posten ica brandbergen

Examensarbete juristprogrammet uppsala

Juristprogrammet Examensarbete i processrätt, 30 hp Höstterminen 2012 Tala är silver, skriva är guld? - En intervjustudie av förvaltningsprocessaktörer samt rättspolitisk diskussion angående om kraven på en snabb och för rättsökanden enkel förvaltningsprocess talar för en huvudsakligen skriftlig beredning Programmet består av 180 högskolepoäng på grundläggande nivå, 60 högskolepoäng inom valbara specialkurser och ytterligare 30 högskolepoäng utgörs av ditt examensarbete. Den grundläggande nivån i juristprogrammet läses på sex terminer och de avancerade kurserna är fördelade över tre terminer. examensarbeten (30Hp) alternativt 2 examensarbeten (15Hp) inom gruppen som vill arbeta med utveckling av konkret mikro-grid (”mikronät”) system för förnybar energi, med lokal lagring, förnybara källor och lokal konsumtion.

Programmet är på 270 högskolepoäng, vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier. Syftet med juristprogrammet är att ge dig goda juridiska kunskaper som du praktiskt kan tillämpa. Civilingenjörsprogrammet i System i Teknik och Samhälle (STS) är ett tvärvetenskapligt civilingenjörsprogram på Uppsala Universitet. Examensarbete för juristprogrammet, 30 högskolepoäng Course for Final Thesis for the Law Program, Second Level, 30 Credits Examensarbete kan göras enskilt eller, med examinators samtycke, i gruppform. I det senare fallet måste den enskildes insats väl kunna särskiljas. Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är en modern juridikutbildning för dig som vill arbeta inom privat eller offentliga sektor. Programmet ger dig goda teoretiska och praktiska kunskaper.
Tro de

Examensarbete juristprogrammet uppsala

I denna intervju ställer vi frågor till Rickard, före detta juriststudent, som läste på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Du får läsa om fördelarna med att studera till jurist, hur det är att plugga i Uppsala, vilken praktisk användning han haft av utbildningen och mycket mer. Och, har du frågor till Rickard kan du ställa dessa längst ner på sidan! tvärvetenskaplig bredd i examensarbetet. Termin 9 (ht) - Examensarbete (30 hp) Kursen avser ett självständigt skriftligt examensarbete på avancerad nivå. Kursen omfattar deltagande i obligatoriska seminarier och föreläsningar. Vid kursstart ges en introduktionsföreläsning som följs av fler föreläsningar som handlar om uppsatsskrivande.

Examensarbetet om 30 högskolepoäng kan göras från och med termin 7 på juristprogrammet. All information om examensarbete, till exempel kursplan, undervisningsplan, lista över handledare, schema, blanketter för registrering m m, finns på Studentportalen. Du … Juristprogrammet är nio terminer och består av ett antal obligatoriska kurser som studeras enligt en given studieordning, samt specialkurser (45 hp) och examensarbete (30 hp). Specialkurserna ger dig chansen att i slutet av utbildningen fördjupa dig i ett juridiskt ämne som intresserar just dig.
Omvärldsbevakning miljö


Jurist - information om lön, arbetsmarknad, utbildning etc. - Saco

På StuDocu hittar du alla studieguider och  Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. av J Bohlin · 2013 — Idéen att granska juristprogrammet väcktes när vi upptäckte att alla tre i gruppen Vi hade ett antal uppslag till examensarbete innan vi bestämde oss för att göra en granskning Utbildningarna finns vid sex orter, Uppsala, Lund, Stockholm,.